20/07/2017
Εκστρατεία Καθαριότητας στις 27/07/2017