20/10/2017
ΩΡΑΡΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Πόλης Χρυσοχούς λειτουργούν τα πιο κάτω τμήματα:

Παιδιά
Ζωγραφική - Τετάρτη 15:30-16:30
Χορός - Τετάρτη 15:30-16:30

Ενήλικες 

Γυμναστική –Τετάρτη 15:30-16:30

Ελληνικά για αλλόγλωσσους - Πέμπτη 14:20-15:20
Ρωσικά -Πέμπτη  19:00-20:00
 

Οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι τέλος Οκτωβρίου!
 

Δίδακτρα :50 ευρώ ετησίως !