08/09/2020
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 26/2020

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η τοποθέτηση στις παραλίες του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς , «ακάτων ή άλλων αντικειμένων θαλάσσιων αθλημάτων ψυχαγωγίας» όπως αυτά εμπίπτουν στον ορισμό της έννοιας «παροχή διευκολύνσεων» σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου – Κεφ. 59, και καταγράφονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με βάση τα εγκριμένα από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών Σχέδια Χρήσης της Παραλίας.

Όροι διαγωνισμού 

Σχέδιο Αρσινόη 

Σχέδιο Μαγκουλίνα