Γραμματεία


Δημήτρης Χριστοφόρου Δημοτικός Γραμματέας
Δρ. Νεοφύτα Κυπριανού Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας
Ανθούλα Σάββα Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Μάρω Ζάκου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός