13/02/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο. 6, ημερ. 06/02/2017. Το πρακτικό Νο. 5, ημερ. 01/02/2017 δεν εγκρίθηκε, θα τεθεί εκ νέου για επικύρωση στην επόμενη συνεδρίαση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως η Οικονομική Διαχειρίστρια ετοιμάσει τα πιο κάτω προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου:

  1. Να ετοιμαστεί ένας κατάλογος με τις υπερωρίες του προσωπικού για τις χρονιές 2015- 2016
  2. Να ετοιμαστεί ένα σχεδιάγραμμα του τελικού προϋπολογισμού, δηλ. τι εγκρίθηκε σε κάθε κονδύλι.
  3. Να ετοιμαστεί κατάσταση με το μισθολόγιο του προσωπικού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε όπως ο κος. Δήμαρχος κάνει διαβήματα για αύξηση του σχετικού κονδυλίου για φιλανθρωπικές εισφορές, αλλά και για όσα άλλα κονδύλια χρειάζονται αύξηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι μπορούν να οδηγούν τα μηχανοκίνητα οχήματα του Δήμου όλοι άσοι έχουν άδεια οδήγησης και είναι πάνω των 25 χρόνων.

Δεν λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση για τις άδειες οινοπνευματωδών ποτών και άδειες λειτουργίας υποστατικών και το θέμα θα επανεξεταστεί σε άλλη συνεδρία, με περισσότερες διευκρινίσεις για όλα όσα θα τεθούν ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ποτού.