16/03/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

- Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε τα πρακτικά Νο.12 ημερ. 16/03/2017 και Νο.13. ημερ. 20/03/2017.

- Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Δημοτικό Γραμματέα να κάνει έρευνα και να ρωτήσει σε άλλους Δήμους και ασφαλιστικές εταιρείες για πιθανές προτάσεις ασφάλισης του προσωπικού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα για το θέμα της αρίθμησης οδών:

- Οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα καταγράψουν τις οδούς που δεν έχουν ονόματα, αυτό να γίνει και σε αγροτικές περιοχές.

- Οι Τεχνικές Υπηρεσίες να καταγράψουν τις πινακίδες που είναι υπό την ευθύνη του Δήμου και παράλληλα θα καλέσουμε και τα Δημόσια έργα να αναλάβουν τις πινακίδες που είναι υπό την ευθύνη τους.

- Οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην αρίθμηση των υποστατικών και θα ζητηθεί προσφορά για το κόστος και να ενημερωθεί σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.

- Όσες πινακίδες δεν είναι τοποθετημένες στα σταντ του Δήμου να αφαιρούνται, το ίδιο και τα πανό που μπαίνουν χωρίς άδεια από το Δήμο.

Ο κος. Χριστοδούλου διαφώνησε μόνο με το πιο πάνω σημείο της απόφασης.

- Να γίνει έλεγχος των οδών όπου ο φωτισμός χρήζει αναβάθμισης.

- Να γίνει έλεγχος και καταγραφή σημείων για τοποθέτηση ενημερωτικών και καθοδηγητικών πινακίδων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα πιο κάτω για το θέμα των παιχνιδότοπων:
- Θα προχωρήσει ο Δήμος στην ετοιμασία πινακίδων που θα τοποθετηθούν στα πάρκα ότι ο Δήμος δεν φέρνει ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών.

- Όσον αφορά το θέμα της αναβάθμισης των πάρκων θα πρέπει να εξετάσουμε στον προϋπολογισμό τι δαπάνες μπορούν να γίνουν, όπως μεταξύ άλλων τοποθέτηση φωτισμού στο Πάρκο των Γιατρών του Κόσμου και τη περίφραξη του στη βόρεια πλευρά.

- Ο Δήμος θα πρέπει να αναβαθμίσει τους παιχνιδότοπους στο Πάρκο των Γιατρών και στη Δημοτική Πλαζ και να προχωρήσουμε να τα φτιάξουμε με προστατευτικό δάπεδο, ενώ παράλληλα υπάρχουν και κάποια παλιά παιχνίδια που πρέπει να αλλαχτούν.

- Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επιβεβαίωσε ότι το γραμμάτιο του ταμείου σύνταξης των υπαλλήλων που φαίνεται ότι είναι κατάθεση του Δήμου, είναι λεφτά του ταμείου σύνταξης των υπαλλήλων.