24/04/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο. 16, ημερ. 19/04/2017.
   
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση του κου. Σωκράτους, δηλ. όπως ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου ελέγχει τα έγγραφα κάθε διαγωνισμού προτού ο Δήμος προχωρήσει στην προκήρυξη τους.
   
 • Παράλληλα το πρακτικό ΝΟ. 6, ημερ. 19/04/2017 του Συμβουλίου Προσφορών δεν θα επικυρωθεί σήμερα αλλά θα τεθεί για επικύρωση στην επόμενη συνεδρίαση ημερ. 27/04/2017 όπου θα παραστεί και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου από τον οποίο ζητήθηκε γνωμάτευση για το θέμα του διαγωνισμού Αρ. 7- άδειας παροχής υπηρεσιών.
   
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το πόρισμα της Επιτροπής Υδατοπρομήθειας Νο.1, ημερ. 02/03/2017 έλθει εκ νέου σε άλλη συνεδρίαση και παράλληλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προσκομίσουν εισηγήσεις για την τροποποίηση των κανονισμών υδατοπρομήθειας.
   
 • Αναφορικά με την επιστολή του Κλάδου Διαχείρισης Τ/Κ περιουσιών, για το τεμάχιο με αρ. 208, Φ/Σχ. 26/51 απέναντι από την ΟΣΥΠΑ το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως γίνει μία χοντρική αποτύπωση του τεμαχίου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες η οποία και θα παρουσιαστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να παρθεί σχετική απόφαση.
   
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση του κου. Δημάρχου, δηλ. από τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν γινόταν οποιοσδήποτε έλεγχος από το Δήμο μέχρι τώρα, οφείλουμε να πληρώσουμε και φέτος το οφειλόμενο ποσό των €1065 για το πρόγραμμα του ΑΓΟ «Αθλητισμός για όλους» για το β΄ τετράμηνο Ιανουαρίου- Απριλίου 2016-2017 και παράλληλα να τους ενημερώσουμε ότι θα εξετάσουμε εάν ενδιαφερόμαστε να ξανασυμμετάσχουμε στο πρόγραμμα και πριν από την έναρξη της νέας χρονιάς θα πρέπει πρώτα να τους δώσουμε τη συγκατάθεση μας για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
   
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως ο Δήμος προχωρήσει άμεσα με την επιδιόρθωση των χώρων υγιεινής και να ανοίξουν οι δύο είσοδοι της Αγοράς και παράλληλα με λίγα έξοδα να επιδιορθωθούν οι εσωτερικοί χώροι και να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους για 6 μήνες να πωλούν παραδοσιακά προϊόντα, ώστε να δούμε εάν τελικά αξίζει αυτή η χρήση.
   
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να καταγραφούν όλα τα παλαιά οχήματα του Δήμου και να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να προχωρήσουμε σε προκήρυξη προσφορών.
   
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως ο Δήμος καλύψει το έλλειμμα του προϋπολογισμού του Ανοικτού Σχολείου για τη σχολική χρονιά 2016-2017 και συγκεκριμένα το ποσό των € 2116. Επίσης, υιοθετήθηκε η εισήγηση του κου. Παναγή όσοι εγγραφούν για τους εναπομείναντες τρεις μήνες να πληρώσουν €25.
   
 • Μετά από διαλογική συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Πανδημοτική Συγκέντρωση πραγματοποιηθεί Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.
   
 • Αναφορικά με την επιστολή για την παραχώρηση 3 μερικών υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο UCLAN CYPRUS το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμαρχος με το Δημοτικό Γραμματέα επισκεφτούν το Λύκειο για να ενημερώσουν τους τελειόφοιτους.
   
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση του κου. Σωκράτους, δηλ. όπως οι προϊστάμενοι των τμημάτων του Δήμου παραστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκφράσουν τις απόψεις τους για τη λειτουργία του Δήμου, τυχόν παράπονα και παραλείψεις.