08/05/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των Πρακτικών της Πολιτιστικής Επιτροπής Νο.7, ημ:06/03/2017, Νο.8, ημ:16/03/2017 και Νο.9, ημ:27/03/2017.

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση του πρακτικού Νο.17, ημ:24/04/2017.
     
  • Το πόρισμα Υδατοπρομήθειας Νο.1, ημ:02/03/2017 αποφασίστηκε όπως το επανεξετάσει η Επιτροπή Υδατοπρομήθειας.
     
  • Υπέρ της πρότασης να πληρώσουν οκτώ μήνες για την χρήση Πλακόστρωτου Χώρου στο Λατσί ψήφισαν ο Δήμαρχος κος Γιώτης Παπαχριστοφή, ο Αντιδήμαρχος κος Λευτέρης Παναγή, η κα. Δημητρίου, ο κος Λάκης Χριστοδούλου, ο κος Κυριάκος Κυριάκου.
     
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την δωρεάν παραχώρηση του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου στην ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς για παρουσίαση του νέου πλάνου λειτουργίας της Ακαδημίας του Σωματείου.