15/05/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφάσισε να συζητηθεί σήμερα το θέμα της στάθμευσης των λεωφορείων της ΟΣΥΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Παναγή, κα. Δημητρίου και κος. Σωκράτους) και με τη νικώσα ψήφο του κου. Δημάρχου αποφάσισε όπως για το θέμα της στάθμευσης των λεωφορείων της ΟΣΥΠΑ ισχύσει η παλιά απόφαση ως είχε, δηλ. η εταιρεία ΟΣΥΠΑ να εγκαταλείψει το χώρο στάθμευσης των λεωφορείων της έναντι της ΣΠΕ, καθώς ο χώρος αυτός στάθμευσης έγινε για άλλο σκοπό και παράλληλα να βρει αλλού χώρο στάθμευσης και να μην παρκάρει τα λεωφορεία της περιμετρικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο.18, ημερ. 27/04/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Τούττουλος, κος. Ξενοφώντος, κος. Σωκράτους, κος. Παναγή, κα. Δημητρίου και κος. Κυριάκου) υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση του κου. Δημάρχου, δηλ. κατά την τήρηση των πρακτικών να γράφεται μόνο η ανάλυση του θέματος από τον εισηγητή του θέματος, να καταγράφεται η απόφαση και μόνο η τοποθέτηση αυτών που διαφωνούν με την απόφαση.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Κατακλυσμού 2017 και παράλληλα υιοθέτησε την εισήγηση της Πολιτιστικής Επιτροπής να αφαιρεθεί από τα θαλάσσια αγωνίσματα ο ολισθηρός ιστός, καθώς κρίθηκε ότι είναι επικίνδυνος.

Επίσης, επικύρωσε το πρακτικό της Πολιτιστικής Επιτροπής Νο.10, ημ:02/05/2017.

Για το θέμα των συντάξεων και φιλοδωρημάτων των Δημάρχων αποφασίστηκε όπως αναβληθεί η συζήτηση τους στην επόμενη συνεδρίαση, ώστε να μελετηθεί και η γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου επί του θέματος, η οποία στάλθηκε σήμερα πριν από λίγο.