22/05/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα υιοθέτησε την εισήγηση της κας Δημητρίου, δηλ. όπως οι δικηγόροι του Δήμου που χειρίζονται την υπόθεση του Κατασκηνωτικού Χώρου κληθούν να παρευρεθούν σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να λυθούν οι απορίες που τυχόν έχουν κάποιοι συνάδελφοι, καθώς δεν είναι γνώστες του θέματος.
   
 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε τα πρακτικά Νο.19, ημ.:08/05/2017 και Νο.20, ημ.:15/05/2017.
   
 3. Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε τα πορίσματα της Πολιτιστικής Επιτροπής Νο.11, ημ:11/05/2017  και Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Μηχανογράφησης Νο.1,  ημ:29/03/2017.
   
 4. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος Δήμαρχος, κος Παναγή, κος Τούττουλος, κος Ξενοφώντος, κος Σωκράτους, κος Κυριάκου, κος Χριστοδούλου και κα Δημητρίου) αποφάσισε όπως ο Δήμος προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών κτίστη για τις εργασίες αναβάθμισης 3 αποχωρητηρίων στη Δημοτική Αγορά (το 1 θα είναι για άτομα ΑΜΕΑ).  Σημειώνεται ότι η αγορά των υλικών θα είναι πάνω στο Δήμο.

  Η κα Παφίτη διαφώνησε με την πιο πάνω απόφαση και υποστήριξε τη θέση που είχε πει σε προηγούμενη συνεδρία όταν συζητήθηκε ξανά το θέμα της Δημοτικής Αγοράς.
   
 5. Ο  κος Δήμαρχος και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμφώνησαν με τον κο Ξενοφώντος, δηλ. όπως επανεξεταστεί το θέμα του Δημοτικού Σφαγείου σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως έχουν ενώπιον τους και γνωρίζουν όλα τα δεδομένα, έσοδα και έξοδα λειτουργίας Δημοτικού Σφαγείου.