29/05/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε το Πρακτικό Νο.21, ημ:22/05/2017.
   
 2. Επιστολή ημ:15/05/2017 Νομικού Συμβούλου για Εξέταση και Τρόπου Χειρισμού των Ενστάσεων σε περιπτώσεις Απώλειας ύδατος και/ή διαρροή. (Δήμαρχος)

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προσκομισθεί γραπτή εισήγηση πριν αποφασίσει.
   
 3. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως καταβληθεί στο Τμήμα Δασών το ετήσιο μίσθωμα του Κατασκηνωτικού Χώρου για το 2017.
   
 4. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει το κιβώτιο και αποστέλλονται και ηλεκτρονικά σ’ αυτούς που το επιθυμούν.  Επίσης για τις έκτακτες συνεδρίες να ειδοποιούνται το γρηγορότερο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
   
 5. Το Δημοτικό Συμβούλιο απεφάσισε όπως την στελέχωση της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας αποτελεί η Ολομέλεια του Σώματος.