10/07/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως μέχρι την Πέμπτη 13/7/17 παραδώσουν όλα τα μέλη τις διορθώσεις τους για το πρακτικό 24. 
   
 2. Επικύρωση Πρακτικού Νο.25.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την επικύρωση του πρακτικού Νο.25.
   
 3. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει η διαδικασία για εκτίμηση του ακινήτου που προορίζεται να γίνει κοιμητήριο και μόλις έχουμε εκτίμηση θα συζητηθεί το θέμα για να παρθούν αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες.
   
 4. Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία αποφάσισαν να προχωρήσει η διαδικασία μισθώματος της παραλίας (δυτικά αλιευτικού καταφυγίου) στο Δήμο και μετά εξετάσουν αν το μίσθωμα είναι λογικό ή όχι και θα δουν πως θα προχωρήσουν.
   
 5. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το Τεχνικό τμήμα του Δήμου παρουσιάσει στην επόμενη συνεδρία, σχεδιασμό της Δημοτικής Αγοράς και να γίνει ενημέρωση για τον αριθμό των μαγαζιών που υπάρχουν εκεί.   Επίσης να ζητήσουμε κατευθυντήριες γραμμές από το Νομικό μας Σύμβουλο για το πώς θα είναι τα συμβόλαια ενοικιάσεως χώρου στην Δημοτική Αγορά.
   
 6. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε πως όσον αφορά τις ονομασίες οδών θα δοθεί σε ένα δρόμο το όνομα του αείμνηστου Μιχαλάκη Σπύρου, ο οποίος υπήρξε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από αίτημα που τέθηκε από τα παιδιά του με επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο στις 14/02/2017.  Αυτό θα γίνει για τελευταία φορά.  Από εδώ και πέρα θα δίνονται ονόματα σε δρόμους πιο διαχρονικά, όπως για παράδειγμα ονόματα ηρώων.
   
 7. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε σε 15 μέρες τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να παρουσιάσουν σε συνεδρία εισηγήσεις δικές τους αλλά και ιδέες από δημότες για ποια χρήση θα αξιοποιηθούν οι Αποθήκες στο Λατσί.
   
 8. Όσον αφορά το τέλος ακίνητης Ιδιοκτησίας, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα  αποφάσισε όπως για το έτος 2017 η αύξηση να μην υπερβαίνει το 10% του συνολικού ποσού του 2016.  Για το έτος 2017 η αύξηση θα είναι 0,097 του συνολικού επιβληθέντος ποσού για το 2016 με τις τιμές 01/01/2013.

Όσον αφορά τα τέλη σκυβάλων ορίστηκε μια μικρή επιτροπή με τα εξής μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

 1. Μαρία Δημητρίου
 2. Βαλεντίνα Παφίτη
 3. Κυριάκος Κυριάκου
 4. Ανδρέας Τούττουλος
 5. Γεώργιος Ξενοφώντος
 6. Λευτέρης Παναγή

Η πιο πάνω Επιτροπή θα καλεστεί μια μέρα να εξετάσει τις φορολογίες με τους Υπηρεσιακούς του Δήμου.