07/08/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε το πρακτικό Ολομέλειας Νο.24, ημ:19/06/2017.
   
 2. Επικυρώθηκαν τα Πορίσματα Επιτροπής Πολιτισμού Νο.11, ημ:11/05/2017,  Νο.12, ημ:26/06/2017, Νο.13, ημ:10/07/2017 και Νο.14, 01/08/2017.

  Η Βαλεντίνα Παφίτη ανάφερε ότι δεν θα κάνει επικύρωση χωρίς να συμμετέχει στη συνεδρία.  Την επικύρωση την κάνουν οι παρόντες.
   
 3. Αποφασίστηκε η υιοθέτηση των αποφάσεων της Επιτροπής Πολιτισμού στα Πορίσματα Νο.11, ημ:11/05/2017,  Νο.12, ημ:26/06/2017, Νο.13, ημ:10/07/2017 και Νο.14, 01/08/2017.
   
 4. Επικυρώθηκε το Πόρισμα της Επιτροπής Τουρισμού Νο.2, ημ:01/08/2017.
   
 5. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ότι θα μελετηθεί και θα επανεξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο μετά από τον προβληματισμό και τις εισηγήσεις που εκφραστήκαν, ώστε να μπορέσει να επιλυθεί και να προχωρήσει το θέμα αυτό με τον καλύτερο και ορθότερο τρόπο για την Δημοτική Αγορά. Για τα υπόλοιπα έργα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσουν οι υπηρεσίες του Δήμου τον σχεδιασμό όλων των υπόλοιπων έργων.