04/09/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως ο Δήμος προχωρήσει σε προκήρυξη προσφορών για την ασφάλεια του Δημοτικού Σταδίου, σύμφωνα με τη σχετική επιστολή της ΚΟΠ.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι γεωργικές αποθήκες που είναι συνδεδεμένες με την υδατοπρομήθεια θα χρεώνονται όπως οι οικίες.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το θέμα της ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις αποφάσεις που έχουν παρθεί και την πορεία υλοποίησης τους συζητηθεί μόνο του σε ξεχωριστή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να γίνει συνεννόηση με τον κο. Αμέρικκο Γεωργίου εάν μπορεί να τιμηθεί από το Δήμο μας τέλη Σεπτεμβρίου.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Παναγή, κος. Κυριάκου, κα. Παφίτη, κος. Ξενοφώντος, κα. Δημητρίου, κος. Σωκράτους και κος. Τούττουλος) αποφάσισε όποτε εκπροσωπείται ο Δήμος σε επίσημη αποστολή στο εξωτερικό τότε να καλύπτονται από το Δήμο τα αεροπορικά εισιτήρια.
  • Ο κος Δήμαρχος υποστήριξε τη δική του πρόταση.