05/09/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  1. Επίσης αποφασίστηκε ότι το λογιστήριο θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε όλοι οι οφειλέτες να προτείνουν τις προτάσεις τους για διακανονισμό των οφειλών τους οι οποίες προτάσεις θα εξετάζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο η κάθε μία ξεχωριστά εάν την αποδέχεται ή όχι.
     
  2. Το Πρακτικό Νο.32, ημ.11/9/2017 επικυρώθηκε.
     
  3. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάσισε την αντικατάσταση του αγωγού νερού και να ζητηθούν προσφορές για την εκσκαφή με Ντίκερ για τοποθέτηση του αγωγού.