02/10/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Κυριάκου, κος. Τούττουλος, κος. Ξενοφώντος, κος Χριστοδούλου, κα Δημητρίου και κα Παφίτη) αποφάσισε να μην γίνεται χρέωση για σκύβαλα σε κλειστά υποστατικά, τα οποία είτε έχουν μηδενική ένδειξη υδρομετρητή είτε δεν είναι συνδεδεμένα με υδρομετρητή.
   
 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμος υποβάλει αίτημα στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών για έγκριση ακόμα 2 σημείων για άδεια παροχής διευκολύνσεων, για τα οποία, αφού εγκριθούν, ο Δήμος θα προχωρήσει σε προκήρυξη προσφορών.
   
 3. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμος προχωρήσει σε προκήρυξη διαγωνισμού ιδεών (δημοσίευση στην ιστοσελίδα και στο Facebook του Δήμου), όπου εντός 15 ημερών οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις απόψεις τους στο Δήμο.  Παράλληλα, αποφασίστηκε όπως το θέμα ξανασυζητηθεί σε ξεχωριστή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εντός Νοεμβρίου.
   
 4. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανασύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας, η οποία θα απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη:

  α)  Κυριάκος Κυριάκου     Πρόεδρος Επιτροπής
  β)  Μαρία Δημητρίου     Μέλος
  γ)  Λευτέρης Παναγή     Μέλος
  δ)  Ανδρέας Τούττουλος     Μέλος
  ε)  Γεώργιος Ξενοφώντος     Μέλος