11/12/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε τα πρακτικά Νο.43, ημ:20/11/2017 και Νο.45, ημ:04/12/2017.

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην ξαναενοικιαστεί το σκυβαλοφόρο του Δήμου, εφόσον πέρασαν οι 15 μέρες, για τις οποίες είχε ενοικιαστεί για να εξυπηρετήσει το σύμπλεγμα κοινοτήτων, μέχρι να παρθεί εκ νέου ξεκάθαρη απόφαση.

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η εκπροσώπηση του Δήμου στη Διαχειριστική επιτροπή του Πολυδύναμου κέντρου Τρίτης Ηλικίας, που θα αναδειχθεί στην αυριανή σύσκεψη είναι 5μελής και θα απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη:

-          Δήμαρχος- Πρόεδρος

-          Αντιδήμαρχος

-          Κυριάκος Κυριάκου

-          Γιώργος Ξενοφώντος

-          Σάββας Σωκράτους