30/07/2018 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό του Συμβουλίου Προσφορών Νο.11, ημερ. 25/06/2018.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό της Ολομέλειας Νο.25, ημερ. 23/07/2018.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε τα πορίσματα της Επιτροπής Νεολαίας- Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Νο.1. ημερ. 7/07/218 και Νο.2, ημερ. 19/07/2018.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Δήμος παραχωρήσει το ποσό των € 3000 ως οικονομική βοήθεια στους πυρόπληκτους της Αττικής.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Παναγή, κος. Κυριάκου, κα. Παφίτη, κος. Τούττουλος και κος. Ξενοφώντος) υιοθέτησαν την πιο πάνω εισήγηση του κου. Δημάρχου, δηλ. αποφασίστηκε όπως εξουσιοδοτηθούν οι 3 υπάλληλοι  του Λογιστηρίου (κα. Κυριάκου, κα. Ευριπίδου και κα. Χαριλάου), ο Δημοτικός Γραμματέας και ο Νομικός μας Σύμβουλος για να εξετάσουν και να αξιολογήσουν την κάθε περίπτωση των παλιών οφειλών προς το Δήμο και εντός 1 μηνός από σήμερα (μέχρι 1η Σεπτεμβρίου) να προσκομίσουν γραπτώς κατάλογο με τις προτάσεις τους ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως κληθεί άμεσα ο δικηγόρος του Δήμου για το θέμα του κατασκηνωτικού χώρου  κ. Αντώνης Γλυκής για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η αντιπροσωπία του Δήμου που θα μεταβεί στο Ροστόφ στις 13-18 Σεπτεμβρίου 2018 αποτελείται από τα πιο κάτω μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:
 • Κυριάκος Κυριάκου
 • Λευτέρης Παναγή
 • Γιώργος Ξενοφώντος
 • Αντρέας Τούττουλος