16/01/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το πρακτικό ΝΟ. 1, ημερ. 09/01/2017 και αποδέχτηκε όπως την Προεδρία της Πολιτιστικής Επιτροπής αναλάβει ο κος. Σάββας Σωκράτους.

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την ανανέωση της συμφωνίας συντήρησης του βιολογικού σταθμού στο Δημοτικό Σφαγείο με την εταιρεία S.K. EUROMARKET LTD. Παράλληλα θα δοθούν οδηγίες στον Υγειονομικό Επιθεωρητή να ετοιμάσει γραπτώς μια σχετική έκθεση αξιολόγησης για τη συνεργασία της εν λόγω εταιρείας με το  Δήμο.

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε με την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για το διατηρητέο παλιό κτίριο του Δήμου. Προηγουμένως όμως θα παρουσιαστούν ενώπιον του οι όροι του διαγωνισμού.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως δοθεί παράταση στην προκήρυξη των προσφορών για το πολυλειτουργικό πάρκο στο Λατσί και παράλληλα να ζητήσουμε να μας δοθεί τρισδιάστατος σχεδιασμός του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.