01/02/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε το πρακτικό Νο.2, ημ: 16/01/2017.

Επικυρώθηκε το πρακτικό Νο.3, ημ: 23/01/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Δήμαρχο να χειριστεί όλα τα θέματα της συνάντησης με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και έργων, κο. Μάριο Δημητριάδη.