06/02/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό ΝΟ. 4, ημερ. 30/01/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα υιοθέτησε την εισήγηση του κου. Σωκράτους για να γίνεται μία φορά το μήνα ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Αντιδήμαρχος, κος. Κυριάκου, κα. Παφίτη, κος. Ξενοφώντος, κος. Χριστοδούλου και κος. Τούττουλος) αποφάσισε την εγκατάσταση συστήματος ηχογράφησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα θα εξεταστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου το κόστος αγοράς του συστήματος και ο τρόπος λειτουργίας του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη δημοσίευση των επικυρωμένων πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως το θέμα των Ακαδημιών συζητηθεί σε συνεδρία στην οποία θα καλεστεί και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΔ, και αφού διαβουλευτούν μαζί τους, τότε να συνέρθει εκ νέου σε συνεδρία το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης.

Επίσης ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο απεφάσισε όπως ζητηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών η έκδοση Τίτλου του τεμαχίου 344 Φ/Σχ 26/6343V02.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε τον κο Δήμαρχο να χειριστεί το θέμα του Αμφιθεάτρου για υποβολή ένστασης για την απόρριψη της πρότασης μας για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.