13/02/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως επανεξεταστούν τα σχετικά πορίσματα των ενστάσεων φορολογιών από την υπηρεσιακή επιτροπή και στη συνέχεια να τεθούν εκ νέου για έγκριση από το Δημοτικό Συμβουλίου προτού αποσταλούν οι επιστολές σε όσους υπέβαλαν ένσταση.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κα. Δημητρίου, κος. Κυριάκου, κα. Παφίτη, κος. Ξενοφώντος και κος. Παναγή) όσον αφορά το θέμα των καθυστερημένων οφειλών αποφάσισε όπως καταρτιστεί μία Επιτροπή η οποία θα εξετάζει τον τρόπο αποπληρωμής των οφειλών και στη συνέχεια θα παρουσιάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο οι προτάσεις των οφειλετών για τον τρόπο αποπληρωμής των οφειλών τους για σχετική έγκριση, σημειώνοντας ότι δεν θα γίνει κάτι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4ον: Υιοθέτηση κριτηρίων για αγορά υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως ετοιμαστούν οι όροι της προκήρυξης για αγορά υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για να παρουσιαστούν στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5ον: Άδειες λειτουργίας υποστατικών και οινοπνευματωδών ποτών

Ο κος. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν θα ζητηθεί και φέτος πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, όμως θα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες ότι είναι η τελευταία φορά και θα πρέπει να κάνουν ενέργειες για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την εισήγηση του κου. Δημάρχου, δηλ. δεν θα ζητηθεί και φέτος πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, όμως θα ενημερώνονται με επιστολή οι ιδιοκτήτες ότι είναι η τελευταία φορά και θα πρέπει να κάνουν ενέργειες για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης.

Για την έκδοση αδειών λειτουργίας υποστατικών και οινοπνευματωδών ποτών θα ζητούνται τα ακόλουθα:
- Άδεια Λειτουργίας ΚΟΤ
- Πιστοποιητικό από Πυροσβεστική Υπηρεσία
- Πιστοποιητικό Ηλκετρομηχανολογικής Υπηρεσίας
- Άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων
- Υγειονομικό Πιστοποιητικό
- Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
- Άδεια για το υγραέριο

ΘΕΜΑ 3ον: Χορηγία προς το Αθλητικό Σωματείο ΕΝ.Α.Δ. και προστίμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να δοθεί η χορηγία του Δήμου προς το Αθλητικό Σωματείο ΕΝΑΔ.

Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Τούττουλος, κος. Παναγή και κος. Σωκράτους) αποφάσισε όπως τα προστίματα των Ακαδημιών αποκοπούν από το μισθό των προπονητών ή όποιου ευθύνεται για το λάθος του.