06/03/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1ον:
Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε τα πρακτικά Νο.5, ημ:01/02/2017 και Νο.8, ημ:21/02/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Κυριάκου, κα. Παφίτη, κος. Ξενοφώντος, κος. Σωκράτους και κος. Παναγή) αποφάσισε όπως ακολουθηθεί η εισήγηση του Νομικού μας Συμβούλου, δηλ. να αρχίσει η δικαστική διαδικασία, για να μην χάνουμε χρόνο, ώστε να είμαστε έτοιμοι μέχρι το Νιόβρη να προχωρήσουμε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.

Παράλληλα αποφασίστηκε όπως κληθεί ο Νομικός μας Σύμβουλος που χειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση να παρουσιαστεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Κυριάκου, κος. Σωκράτους και κα. Παφίτη) αποφάσισε όπως καθοριστεί μία ξεχωριστή συνεδρία στην οποία θα εξεταστούν μία προς μία οι ενστάσεις των φορολογιών.

Η κα. Δημητρίου, ο κος. Παναγή και ο κος. Τούττουλος διαφώνησαν με την πιο πάνω απόφαση.

ΘΕΜΑ 2ον: Επικύρωση Πορισμάτων Πολιτιστικής Επιτροπής Νο.1,ημ:20/1/2017, Νο.2,ημημ:31/1/2017, Νο.3,ημ:8/2/2017, Νο.4, 8/2/2017 και Νο.5. ημ:22/2/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε τα πρακτικά της Πολιτιστικής Επιτροπής Νο.1,ημ:20/1/2017, Νο.2,ημημ:31/1/2017, Νο.3,ημ:8/2/2017, Νο.4, 8/2/2017 και Νο.5. ημ:22/2/2017.

ΘΕΜΑ 4ον: Υιοθέτηση κριτηρίων για αγορά υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τους όρους προκήρυξης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών του Νομικού Συμβούλου και ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη του διαγωνισμού.