13/03/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Ξενοφώντος, κα. Δημητρίου και κος. Τούττουλος) υιοθέτησε την εισήγηση του κου. Δημάρχου, δηλ:

  1. Για τη φετινή χρονιά το ποσό χρέωσης για τις άδειες χρήσης πλακόστρωτου χώρου να παραμείνει ως έχει.
  2. Η χρέωση να είναι για 8 μήνες και στην Πλατεία και στο Λατσί.
  3. Για τη φετινή άδεια χρήσης να πληρώσουν ολόκληρο το ποσό ως ακολούθως: το 50% προκαταβολή και το υπόλοιπο 50% με μεταχρονολογημένες επιταγές μέχρι τον Αύγουστο του 2017.

ΠΑΛΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφάσισε (κος. Δήμαρχος, κος. Παναγή, κος. Σωκράτους, κος. Κυριάκου και κα. Δημητρίου) όπως οι παλιές οφειλές για τις άδειες χρήσης πλακόστρωτου χώρου αποπληρωθούν σε 48 μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου και παράλληλα να υπογράψουν ότι αναγνωρίζουν το χρέος τους.