20/03/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε τα πρακτικά Νο.9. ημερ. 28/02/2017, Νο.10. ημερ. 06/03/2017 και Νο.11, ημερ. 13/03/2017.

Η κα. Παφίτη δεν επικύρωσε το πρακτικό Νο.11, ημερ. 13/03/2017 για το λόγο ότι κατά την άποψη της υπάρχουν ασάφειες και λάθη.

Τέθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου από το Δημοτικό Γραμματέα το θέμα της οχληρίας μάντρας πάνω από το Λατσί και ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εκκρεμεί και διάταγμα εναντίον της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να καλεστούν οι ιδιοκτήτες της μάντρας να μας πουν τις προθέσεις τους.