03/04/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

- Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η επιστολή Κλάδου Διαχείρισης Τ/Κ περιουσιών ημερ. 23/02/2017 ξανασυζητηθεί στην επόμενη συνεδρία αφού έλθει ενώπιον τους όλη η σχετική αλληλογραφία και τυχόν αποφάσεις προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα.

- Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να δοθούν όλα τα δεδομένα που αφορούν τη Δημοτική Αγορά στο Νομικό μας Σύμβουλο και παράλληλα να κληθεί να παρευρεθεί σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για να μας ενημερώσει ποιες δυνατότητες έχει ο Δήμος για κάθε ενοικιαστή.

Πρόσθετα αποφασίστηκε όπως ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος δώσει τις ιδέες του για το τι μπορεί να γίνει φέτος για να ανοίξει η Δημοτική Αγορά.