27/04/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε όπως το θέμα της υδατοπρομήθειας επανεξεταστεί στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου όταν θα προσκομισθεί και η πρόταση του κου Δημάρχου.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Πόλεως Χρυσοχούς αναφορικά με τα τέλη διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και ξενώνες εντός των δημοτικών ορίων Πόλεως Χρυσοχούς:

 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει και να εξουσιοδοτήσει την Οικονομική Διαχειρίστρια του Δήμου κυρία Ανδρούλα Κυριάκου ως το πρόσωπο που θα επιθεωρεί και θα ελέγχει τα έντυπα και τα βιβλία (περιλαμβανομένων ηλεκτρονικών μητρώων και αρχείων) που σχετίζονται με τις διανυκτερεύσεις προσώπων ηλικίας άνω των δέκα ετών στις επιχειρήσεις ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων ή ξενώνων ύπνου εντός των δημοτικών ορίων Πόλεως Χρυσοχούς.
   
 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 (2) (ια) του Περί Δήμων Νόμου Ν.111/1985 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει και να εξουσιοδοτήσει την Οικονομική Διαχειρίστρια του Δήμου κυρία Ανδρούλα Κυριάκου ως το πρόσωπο στο οποίο ο διευθυντής ή υπεύθυνος επιχείρησης ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος ή ξενώνα ύπνου εντός των δημοτικών ορίων Πόλεως Χρυσοχούς θα παρουσιάζει, εντός ευλόγου χρόνου που θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα έντυπα και τα βιβλία (περιλαμβανομένων ηλεκτρονικών μητρώων και αρχείων) που σχετίζονται με τις διανυκτερεύσεις προσώπων ηλικίας άνω των δέκα ετών στους προαναφερθέντες χώρους, προς επιθεώρηση και έλεγχο.
   
 3. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την εξουσία που έχει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 85 (2) (1α) του Περί Δήμων Νόμου Ν.111/1985 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, να απαιτήσει όπως   κάθε διευθυντής ή υπεύθυνος της επιχείρησης ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος ή ξενώνα ύπνου εντός των δημοτικών ορίων  Πόλεως Χρυσοχούς παρουσιάσει, εντός ευλόγου χρόνου που θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα έντυπα και τα βιβλία (περιλαμβανομένων ηλεκτρονικών μητρώων και αρχείων) που σχετίζονται με τις διανυκτερεύσεις προσώπων ηλικίας άνω των δέκα ετών στους προαναφερθέντες χώρους, προς επιθεώρηση και έλεγχο από την Οικονομική Διαχειρίστρια του Δήμου κυρία Ανδρούλα Κυριάκου η οποία ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
   
 4. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ορίσει ως εύλογο χρόνο εντός του οποίου κάθε διευθυντής ή υπεύθυνος της επιχείρησης ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος ή ξενώνα ύπνου εντός των δημοτικών ορίων Πόλεως Χρυσοχούς θα παρουσιάσει τα έντυπα και τα βιβλία (περιλαμβανομένων ηλεκτρονικών μητρώων και αρχείων) που σχετίζονται με τις διανυκτερεύσεις προσώπων ηλικίας άνω των δέκα ετών στους προαναφερθέντες χώρους, προς επιθεώρηση και έλεγχο από την Οικονομική Διαχειρίστρια του Δήμου κυρία Ανδρούλα Κυριάκου, την περίοδο των 15 ημερών από τη λήψη σχετικής γραπτής ειδοποίησης.
   
 5. Ο Δήμαρχος κος Γιώτης Παπαχριστοφή, ο Αντιδήμαρχος κος Λευτέρης Παναγή, η κα Μαρία Δημητρίου, ο κος Ανδρέας Τούττουλος και ο κος Σάββας Σωκράτους επικύρωσαν το Πρακτικό του Συμβουλίου Προσφορών Νο.6, ημ:19/4/2017.
   
 6. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο απεφάσισαν όπως οριστεί Επιτροπή για διεξαγωγή διοικητικής έρευνας για το διαγωνισμό αρ. 7/2017 Παροχή υπηρεσιών στο σημείο 3 της Δημοτικής Πλάζ αποτελούμενη από τον Αντιδήμαρχο κον Λευτέρη Παναγή, κο Ανδρέα Τούττουλο και κα Μαρία Δημητρίου.
   
 7. Υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου να εκμισθωθεί στον Δήμο το τεμάχιο αρ. 208, Φ/Σχ. 26/51 (απέναντι από ΟΣΥΠΑ)  ψήφισαν ο  Δήμαρχος κος Γιώτης Παπαχριστοφή, ο  κος Σάββας Σωκράτους και η κα Μαρία Δημητρίου.  Παράλληλα οπουδήποτε αλλού υπάρχουν Τ/Κ τεμάχια που τα χρησιμοποιεί ο Δήμος να ζητήσουμε να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου.