12/06/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  1. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο απεφάσισαν ομόφωνα όπως εγκρίνουν το αίτημα της Εταιρείας που κατασκευάζει τους κυμματοθραύστες να εργαστούν τους δύο καλοκαιρινούς μήνες και έτσι να κερδιθεί  χρόνος στην αποπεράτωση του έργου πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου 2018.
     
  2. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσαν το πρακτικό Νο.22, ημ:29/05/2017.   Επίσης αποφασίστηκε πως ο αποφάσεις καταγράφονται συνοπτικά στο τέλος του πρακτικού.
     
  3. Το Δημοτικό Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα την δωρεάν παραχώρηση του Πολιτιστικού Κέντρου στην Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας για ενημέρωση των μελών τους.

ΘΕΜΑ 3ΟΝ: Επιστολή ημ:15/05/2017 Νομικού Συμβούλου για Εξέταση και Τρόποι Χειρισμού των Ενστάσεων σε περιπτώσεις Απώλειας ύδατος και/ή διαρροή. (Δήμαρχος)

Ο Κος Δήμαρχος εισηγήθηκε την ακόλουθη διαδικασία για τη εξέταση ενστάσεων Υδατοπρομήθειας στις περιπτώσεις που καταγράφηκε υπερκατανάλωση, από 51 - 80 κμ προς €0.90, από 81 - 200κμ προς €0.70 και πέραν των 201 κμ προς €0.50 το κυβικό μέτρο νερού.

Οι ενστάσεις θα εξετάζονται μόνο στις περιπτώσεις αφού έχει αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και αφού ελεχθεί από τους Τεχνικούς του Δήμου Πόλεως τόσο οι υδραυλικές εγκαταστάσεις όσο και ο μετρήσεις του υδρομετρητή. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το άτομο που υποβάλλει την ένσταση να επισυνάψει σε αυτήν ή και να προσκομίσει σχετικά έγγραφα και αποδείξεις για την επίμαχη βλάβη και την απώλεια και για την αποκατάσταση αυτής. Νοουμένου ότι έχουν εκπληρωθεί οι πιο πάνω προϋποθέσεις, ο Δήμος θα προχωρήσει να εξετάσει την υποβληθείσα ένσταση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την πιο πάνω εισήγηση του κου Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 7ΟΝ: Να παρθεί απόφαση ποία η θέση του Δήμου για το θέμα του Λιμανιού σε συνάντηση που θα έχουμε με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και την Αρχή Λιμένων στις 14/06/2017 στις 3:00μ.μ. στον Δήμο. (Δήμαρχος) 

Ο κος Δήμαρχος ενημέρωσε την Ολομέλεια του Συμβουλίου ότι έχουν παραχωρηθεί οι δύο πετρόκτιστες αποθήκες στο λιμάνι του Λατσιού στο Δήμο Πόλης έναντι του συμβολικού  ενοικίου του ποσού των €200= για περίοδο άδειας χρήσης για 10 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 10 χρόνια.  Οι αποθήκες θα χρησιμοποιηθούν για κοινωφελείς  σκοπούς όπως για παράδειγμα Μουσείο και όχι για εμπορικούς σκοπούς.

Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε όπως η αξιοποίηση τους γίνει μέσω Ευρωπαϊκών κονδυλίων ή την συνδρομή του κράτους. Επίσης ο χρόνος να αυξηθεί στα 15 ή 20 χρόνια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ζητηθεί αύξηση της περιόδου άδειας χρήσης από 10 χρόνια στα 20 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα δύο εικοσαετίες.

Ομόφωνα ο Δήμαρχος και ο Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησαν την πρόταση του κου Δημάρχου δηλαδή ο χερσαίος χώρος που  δραστηριοποιούνται οι  εστιάτορες να παραμείνει στο Δήμο νοουμένου ότι θα εξασφαλίζεται ελεύθερο μέρος πλάτους 4 μέτρων για την πρόσβαση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις ανάγκης, η συμφωνία θα είναι για 2 χρόνια, το έργο είναι Πολεοδομικό και το καρπούται η Αρχή Λιμένων και να ζητηθούν μερίδιο των εσόδων καθώς επίσης μερίδιο από ενοίκιο χώρου επισκευής σκαφών.

ΘΕΜΑ 4ΟΝ: Ιδιωτικοποίηση Σφαγείου μετά από εξέταση εσόδων / εξόδων του Δήμου κατά πόσο είναι προς το συμφέρον του Δήμου. (Δήμαρχος)
2Η Πρόταση του Αντιδημάρχου για αναβολή της συζήτησης του θέματος.

 Υπέρ της δεύτερης πρότασης ψήφισαν ο κος Λευτέρης Παναγή, ο κος Γεώργιος Ξενοφώντος, η κα Βαλεντίνα Παφίτη, ο κος Κυριάκος Κυριάκου και ο κος Ανδρέας Τούττουλος.