26/06/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν το πρακτικό Νο.23, ημ:12/06/2017.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσαν το Πόρισμα της Επιτροπής Αθλητισμού και Επιτροπή Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Διαχείρισης Αθλητικών Χώρων Νο.1,ημ:08/05/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την υλοποίηση των εισηγήσεων του Υγειονομικού Επιθεωρητή για ικανοποίηση των αιτημάτων του Τμήματος Περιβάλλοντος για ανανέωση της άδειας απόρριψης αποβλήτων αρ.20/2006.

  • Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρήσει 25% έκπτωση στο τέλος σκυβάλλων στις οικογένειες που το μικτό εισόδημα και των δύο συζύγων είναι κάτω των €20.000=