24/07/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τον Αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του 2017 με €2848.319,00 Έσοδα,  €2378.079,00  Έξοδα και Πλεόνασμα €470.240,00.
   
 2. Τέθηκε από τον Δήμαρχο για επικύρωση το Πόρισμα της Επιτροπής Μηχανογράφησης Ευρωπαϊκών Θεμάτων Αρ.2, ημ:07/07/2017.

  Το Συμβούλιο επικύρωσε το Πόρισμα της Επιτροπής Μηχανογράφησης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

  Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι σε συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του ζήτησε όπως οι ναυαγοσώστες αρχίζουν εργασία στις 8 αντί 10 ½ γιατί έρχονται άτομα με ειδικές ανάγκες για μπάνιο πολύ νωρίς το πρωϊ.  Εισήγηση του  Δημάρχου είναι εάν δεν εξευρεθεί άτομο με προσόντα, να προχωρήσουμε με τους υφιστάμενους ναυαγοσώστες.
   
 3. Αποφασίστηκε όπως προσληφθεί 1 άτομο για 30 ημέρες το οποίο θα εργάζεται για 2 ½ ώρες την ημέρα με κόστος 7-8 ευρώ την ώρα που θα καταβάλλει εξολοκλήρου ο Δήμος.

  Τέθηκε από τον Δήμο πρόταση ενώπιον του Συμβουλίου για αγορά υπηρεσιών οδηγού για το σάρωθρο, 4 ώρες δύο φορές την εβδομάδα για περίοδο ενός χρόνου.
 4. Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Επιτροπή Εργατών επιληφθεί του θέματος.

  Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως είναι θετική η απάντηση στην πρόσκληση του Rostov On Don.

Ο κος Λάκης  Χριστοδούλου διαφώνησε με την πιο πάνω απόφαση.