04/08/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Εξέταση Ενστάσεων Φορολογιών με τους Υπηρεσιακούς του Δήμου. (Δημοτικός Γραμματέας)

- Τέθηκε από τον Δήμαρχο ενώπιον του Συμβουλίου για έγκριση το ποσό εγκατάστασης νέου υδρομετρητή του ποσού των €100,00 + ΦΠΑ στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνετε η αξία του υδρομετρητή, δικαιώματα νέας εγκατάστασης, έξοδα υδραυλικού και 25% διοικητικά επί του συνόλου των εξόδων.  Επίσης για έλεγχο ακριβείας υδρομετρητών με μηχανή το ποσό χρέωσης είναι €50=

1. Το Συμβούλιο έγκρινε το ποσό των €100= για νέα εγκατάσταση υδρομετρητή και €50= για έλεγχο ακρίβειας του υδρομετρητή με μηχανή.

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο Υγειονομικός Λειτουργός του Δήμου είναι ο εξουσιοδοτημένος Λειτουργός όπως προνοείται στο Περί Προστασίας της Υγείας  (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017,  Ν.24(Ι)/2017.