28/08/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο επικύρωσε τα πρακτικά Νο.27, ημ:24/07/2017, Νο.28, ημ.:04/08/2017 και Νο.29, ημ.:07/08/2017.
     
  2. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ξανασυζητηθεί το θέμα της Έγκρισης του προσχεδίου συμφωνίας για αναβαθμίσεις μισθολογικών κλιμάκων σχεδίων υπηρεσίας που προνοούν διαζευκτικά προσόντα- Επιστολή Ένωσης Δήμων.