11/09/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό της Ολομέλειας Νο.31, ημ: 04/09/2017  και το πόρισμα της Επιτροπής Πολιτισμού Νο.15, ημ.:04/09/2017.
   
 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποστολή επιστολής στην Green Dot για τη λειτουργία ανακύκλωσης στο Δήμο μας.
   
 3. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του κου. Δημάρχου, δηλ. όπως ο Δήμος αναλάβει το σχεδιασμό για την αναστύλωση και τη συντήρηση των αρχαιοτήτων εντός του Δήμου με την επίβλεψη και την καθοδήγηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, με την παραχώρηση στο Δήμο του ποσού των €200.00 που θα είναι στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2018.
   
 4. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να ειδοποιηθεί η Έπαρχος Πάφου για σύγκληση σύσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου και των κοινοταρχών της περιοχής για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα όσον αφορά το Πολυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας.
   
 5. Αποφασίστηκε όπως η συζήτηση του θέματος των αποφάσεων που έχουν παρθεί γίνει σε ξεχωριστή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
   
 6. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως γίνει παρουσίαση του έργου του κατασκηνωτικού χώρου από τον Αρχιτέκτονα Ανδρέα Λοϊζιά και παράλληλα να γίνει ανάλυση των όρων της προσφοράς από το νομικό Σύμβουλο Αντώνη Γλυκή.