11/10/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα πιο κάτω για την είσπραξη των παλιών οφειλών:

  • Για όλες τις παλιές οφειλές πέραν των €5.000= στο σύνολο θα κινηθούν δικαστικές αγωγές και παράλληλα θα σταλεί συστημένη επιστολή, η οποία θα ετοιμαστεί από το Νομικό μας Σύμβουλο, με χρονοδιάγραμμα 1 μηνός για να φέρουν τις προτάσεις τους στο Δήμο για αποπληρωμή.  Σε αντίθετη περίπτωση θα ληφθούν μέτρα εναντίον τους.  Κάθε περίπτωση θα έρχεται ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και θα εξετάζεται ανάλογα για λήψη απόφασης.  Το Λογιστήριο θα εισπράττει τις οφειλές μέχρι το τέλος του 2017.
  • Από την πιο πάνω απόφαση εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου έγινε ήδη διακανονισμός και οι περιπτώσεις αυτές θα επανεξεταστούν αρχές του χρόνου.
  • Οι άλλες παλιές οφειλές κάτω των €5.000 και πέραν των 3 ετών θα πηγαίνουν Δικαστήριο.
  • Όσον αφορά τους πλακόστρωτους χώρους στην Πλατεία θα τους σταλεί προειδοποιητική επιστολή στην οποία θα αναγράφεται το ποσό που χρωστούν και εάν δεν ανταποκριθούν θα ληφθούν μέτρα εναντίον τους.
  • Όσες επιστολές έρχονται στο Δήμο και οι οποίες αφορούν υποθέσεις για τις οποίες κινήθηκαν αγωγές, να αποστέλλονται στο Νομικό Σύμβουλο για ενημέρωση.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως ο Δήμος προχωρήσει σε γενικό σχεδιασμό της Πόλης.