23/10/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο.37, ημ: 17/10/2017.
  • Η συζήτηση του Τακτικού Προϋπολογισμού όπως και του Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού θα συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα  αποφάσισε τη δωρεάν παραχώρηση του Πολιτιστικού κέντρου στο Σύνδεσμο Γονέων του Λυκείου για την πραγματοποίηση της διάλεξης και ως εκ τούτου την επιστροφή των χρημάτων στον κο Χρύσανθο Σαββίδη.