30/10/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο.38,ημ.:23/10/2017.
     
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος Δήμαρχος, κος Παναγή, κος Κυριάκου, κα Δημητρίου, κα Παφίτη και κος Σωκράτους) ενέκριναν τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου 2018-2020.