15/11/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε τα πρακτικά Νο.39, ημερ. 30/10/2017, Νο. 40. Ημερ. 31/10/2017 και Νο. 41. Ημερ. 06/11/2017.

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο ομοφώνα υιοθέτησε την πρόταση της Νεολαίας Περιφέρειας Πόλης Χρυσοχούς για διαδικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι εξαιρούνται θέματα που θα αφορούν προσωπικά δεδομένα.

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως ο Δήμος προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για εξεύρεση μελετητή με σκοπό την εκπόνηση σχεδίων για τις Αποθήκες στο Λατσί για πολιτιστικούς σκοπούς.

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή Σφαγείου να κάνει ενέργειες και να έλθει σε επαφή με υπεραγορές για συνεργασία μαζί τους.

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τη Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας για την τήρηση των πρακτικών της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεργασία με το Δημοτικό Γραμματέα.

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κος. Παναγή, κος. Ξενοφώντος, κος. Τούττουλος, κα. Δημητρίου, κος. Κυριάκου και κα. Παφίτη) αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δημοτικό Τροχονόμο , σύμφωνα  με τον Περί Δήμων Νόμο, για επίδοση επιστολής στους οφειλέτες των αδειών χρήσης πλακόστρωτου χώρου με προειδοποίηση ότι εάν δεν πληρώσουν τις οφειλές τους, τότε ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατάσχεση των αντικειμένων τους, όπως είναι και η εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.

 

-