04/12/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως ο Δήμος έχει την πλειοψηφία στη Διαχειριστική Επιτροπή του Πολυδύναμου Κέντρου που θα συσταθεί.

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε το πρακτικό Νο. 44, ημερ. 27/11/2017.

-          Επίσης, αποφασίστηκε όπως ο Δήμος ζητήσει από την ΕΝΑΔ να προσκομίσει τις περσινές οικονομικές καταστάσεις.

-          Αποφασίστηκε όπως το θέμα για την τήρηση αρχείου αποθήκης θα συζητηθεί ενδουπηρεσιακά και θα έλθει εισήγηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

-          Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως ο Δήμος ζητήσει από τους Αρχιτέκτονες που θα μας δώσουν τις ιδέες τους για τη Δημοτική Αγορά, να μας δώσουν τις εισηγήσεις τους και για τη διαμόρφωση των εισόδων της Πόλης.