Έντυπα / Αιτήσεις

Τεχνικά Έντυπα:

 • Για την έκδοση αδειών οικοδομής.
  Κατεβάστε εδώ την αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής
 • Για την έκδοση αδειών διαχωρισμού.
  Κατεβάστε εδώ την αίτηση για έκδοση άδειας διαχωρισμού
 • Για την έκδοση Πιστών Αντιγράφων
  Κατεβάστε εδώ την αίτηση για έκδοση πιστών αντιγράφων 
   

* Έντυπα Λογιστηρίου:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ.  Κατεβάστε εδώ την αίτηση 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

. APPLICATION FOR CONNECTION OF WATER TO A NEW BUILDING

* Έντυπα Υγειονομικού Τμήματος: