Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα

Δημήτρης Χριστοφόρου

Τηλέφωνο επικοινωνίας 26321079